Personlig samlinger

Vi har vel alle samlet på noe opp gjennom årene. Det være seg alt fra klistremerker, servietter, dukker, Matchbox biler, klær, sko, hatter, ølflasker eller som vi alle prøver å samle på – penger. Det siste er en liten spøk – det blir jo ikke samling på samme måten selv om vi alle gjerne vil. Men det er fullt mulig å samle på penger også – sedler og mynter er jo yndede samleobjekter for mange i alle aldre. Personlig har jeg vel være innom Mynter og sedler, frimerker og øl flasker og øl bokser.

Samlinger som blir antikke

Hvor gammel er en ting for den er antikk? Jeg er usikker så blir nødt til å lese meg frem til dette svaret. Men med dagens hjelpemidler som er å finne på internett så er det ganske enkelt.

100 år gammel før den kan kalles antikk. Da har jeg flere ting som går inn under antikviteter faktisk. Jeg har enda min samling fra min ungdom med frimerker og mynter. Der er det flere kanskje spesielt mynter som er fra tidlig 1900 tallet og også fra før 1900. Dette er da antikviteter etter hva internett kan opplyse meg om. Dette var jammen nytt for meg.

Antikken

Når jeg hører ordet antikk, så tenker jeg på butikk med mange gamle ting. Og det er for så vidt riktig det, men antikk eller antikken er andre ting også. Det er ikke noen begrensning for hva som kan bli antikt når det gjelder alder – 100 år som jeg nevnte over her i forrige avsnitt. Men Antikken er noe helt annet.

Da snakker vi om en tidsalder for lenge lenge siden. Den perioden strekker seg fra flere hundre år før Kristi fødsel og til noen hundre år etter. Totalt en periode på cirka 1200 år. Denne perioden deles igjen inn i romersk og gresk antikk tid. Vi nordmenn er litt mer uspesifikke med slike tidsepoker og denne tiden blir gjerne kalt bare for oldtiden her i Norge av oss uvitende i hvert fall.

Personlige samlinger

Jeg har siden tidlig ungdom interessert meg litt for samling av frimerker, mynter og sedler. Jeg har en del av alle de forskjellige der, men jeg har aldri spesialisert meg veldig på et av feltene. Men der jeg har fortsatt litt interesse er pengesedler. Jeg har et foto album fullt med forskjellige sedler fra hele verden. Og jeg er stadig på utkikk etter nye sedler å ta vare på i den samlingen. Så den vokser stadig og blir større. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange ulike sedler jeg har i dag, men tipper opp mot 400 ulike sedler.

Det ble ganske mange sedler jeg tok vare på i forbindelse med den jobben jeg hadde i noen år da jeg kjørte trailer på kontinentet. Da tok jeg vare på sedler fra alle de forskjellige landene jeg besøkte med traileren. Og i dag eksisterer jo ikke de lenger siden de aller fleste landene i Europa har byttet til Euro. Men jeg er usikker på hvilken verdi de sedlene har. Men litt er det nok.

Jeg har ende min frimerker og mynter også, men de ligger bare bortgjemt i en lagringsboks i kjelleren her jeg bor.