Samling av gammel modelljernbane

Det er så mye folk kan samle på, og mye av det er ganske så imponerende. Hva som skal til for å kalle det antikk, tenker jeg ikke er det mest vesentlige.

Det avhenger nok mye av øyet som ser, og ikke minst hva det er snakk om – altså hvilken type samleobjekter vi snakker om. Selv hadde jeg en ganske så stor og spesiell samling med modelltog, og dette er en del år siden nå – og jeg er dessverre ikke eier av denne samlingen lenger. Jeg velger å kalle det for en samling, fordi det var en komplett og stor modelljernbane med lokomotiver, vogner, signaler, skinner, hus og transformatorer. Dette var noe min far kjøpte som en del av et dødsbo, og ikke noe hverken min far eller jeg hadde samlet på. Den opprinnelig eier som stod bak samlingen, hadde brukt store deler av sitt voksne liv på dette. Han reiste mye i sin jobb, så det meste var kjøpt i utlandet-mest trolig i Tyskland. Jeg solgte alt sammen samlet, da jeg for en del år siden mistet litt av interessen for modelltog – i dag angrer jeg bittert på dette.

Historikken til modelljernbanen

Vi må faktisk helt tilbake til siste halvdel av 1800-tallet, for å finne de første lokomotiver og vogner som ble laget for hobbybruk. Den første tiden ble det ikke laget skinner, så modellene måtte kjøres på gulvet. Etter hvert kom det naturlig nok også skinner, og lokomotivene hadde forskjellige former for drivkraft som; elektrisitet, urverk og dampmaskiner. Märklin kom allerede i 1891 med et eget sporviddeprogram; der kom benevnelser som: 0, 1, 2 og 3 for første gang inn i bildet, og dette brukes den dag i dag. Det er forskjellig skalaer på modelltog, men den mest vanlig er utvilsomt den som heter HO – som har en skala på 1:87.

Historikken til modelljernbanen

Gamlebyen Modelljernbanesenter bruker 8 millioner

Selv om dette ikke er noen antikk samling, så kan jeg ikke la være å skrive litt om dette modelljernbanesenteret – som i 2016 startet en gedigen utbygging og oppgradering. Gamlebyen Modelljernbanesenter er plassert i Fredrikstad, og ligger som navnet forteller oss – i den flotte og ærverdige Gamlebyen i hjerte av byen. Det er brukt en betydelig mengde penger allerede, og nå er altså 8 nye millioner i ferd med å brukes for å bygge ut den unike modelljernbanesamlingen i Østfold.

Andreetasjen på restaurant Majoren

Det er kanskje en del som kjenner til denne gamle og kjente restauranten, som ikke uten grunn heter Majoren. Gamlebyen i Fredrikstad, har lange tradisjoner knyttet til Forsvaret – og et slikt navn faller seg da helt naturlig. Her har Gamlebyen Modelljernbanesenter kjøpt hele andreetasjen. Dette øker størrelsen på anlegget med hele 230 kvadratmeter, og cirka halvparten av budsjettet går med til dette oppkjøpet. Selv om det bygges og utvides, kan publikum besøke senteret. Det kommer folk fra fjern og nær, noe som fjorårets besøkstall på cirka 42 000 personer forteller oss. En gang i fremtiden, vil nok Gamlebyen Modelljernbanesenter fremstå som en antikk samling – for jeg tviler på at dette noen gang vil bli flyttet på eller nedlagt.