Samlinger

Det finnes mange forskjellige typer av samlinger her i landet også, variasjonene er ganske store. Man har jo private, firmaer og det offentlige som sitter på forskjellige typer av samlinger. Noen samlinger er det man kaller hobbysamlinger som da gjerne privatpersoner samler på opp igjennom årene, så har man firmaer og det offentlige som da gjerne har kunst, kultur og antikke samlinger. Men det er jo også en del privat personer som har dette i sine samlinger også men dette er jo ganske dyre samler objekter så det er ikke mange av dem i privat sektor.

Kulturhistorisk Museum

Det stedet hvor man finner den største samlingen av antikk er i Kulturhistorisk Museum som ligger i Oslo. Her finner man gjenstander i fra forhistorisk tid og frem til middelalderen. Her har man bronse, marmor og en del andre metaller samt glass, keramikk, mosaikk, tekstiler og fragmenter av stukk som igjen gir oss ett godt bilde av den tidens levesett.

Museet har flere avdelinger rundt omkring i landet som alle har sine spesielle samlinger som vises frem. Mange av disse samlingene og gjenstandene har blitt donert av mennesker som har funnet gjenstander eller har samlet på dem selv, det er jo flott att folk flest får oppleve disse gjenstandene også. En av disse som har donert sin samling er den Russiske baron Plato von Ustinow, dette er den største samlingen som museet har i dag. Andre igjen som arkeologene Ingvald Undset og Arvid Andren som også var samlere har donert mye til museet.

Oldsaksamlingen

Allerede i 1881 organiserte man funnene etter oldsaker her i landet og da opprettet mann Antiqvitetkommisjonen som da skulle ta seg av dette, for på starten av 1800 tallet hadde man allerede funnet mange gjenstander i fra oldtiden. Her var det veldig mye kirkekunst som hadde blitt funnet og har blitt godt tatt vare på. Dette ble da starten på det som i dag kalles Universitetets Oldsaksamling. I den første tiden hadde de ansvaret for hele Norge men etter en ny lov i 1905 ble det omgjort til å kun gjelde kun de ti sør og østlandsfylkene. Samlingen består i dag av over en million forskjellige gjenstander som har da blitt funnet av private eller har blitt funnet ved arkeologiske utgravinger.

Schøyen samlingen

Den samlingen av manuskripter som også er verdens største er Schøyen Samlingen en privat eid samling som Martin Schøyen står bak. Han startet opp med denne samlingen på 1950 tallet og her finner man manuskripter i fra hele verden. De eldste manuskriptene er så gamle som over 5000 år gamle. Verdien på denne samlingen i rene penger anslås av mange som umulig å fastsette, mens andre igjen mener verdien ligger på mellom 600 til 800 millioner for hele samlingen. Uansett er det utrolig mye penger. Her finner man signetringen i fra en egyptisk farao, fragmenter som stammer i fra dødsrullene, unike buddhistiske håndskrifter, en babylonsk leirtavle og skrift i fra verdens første historiske sivilisasjon. Her får man ett virkelig godt innblikk i den virkelige gamle historien verden rundt.