Verdier på loftet eller i kjelleren

Har du hatt noen bakover i familien som har samlet på saker og ting. Da kan det være at du har store verdier liggende dersom deres forskjellige samlinger fortsatt ligger på loft eller i kjelleren et eller annet sted. DE sakene som den gangen hadde liten eller ingen verdi – det kan være store verdier i dag om det er de riktige tingene. Dette finnes det flere eksempler på, og det gjelder både mynter, frimerker, samlekort som baseball kort og liknende og andre ting man fort kan samle på som i tiden ikke har store verdiene.

På loft og i kjeller

Han far eller bestefar i huset var en notorisk samler. Han samlet på alt av slike ting som mynter, frimerker, kort, postkort, minnemynter og minneplaketter og så videre. Og jammen skal du se at det er gode verdier i en del av disse sakene i dag. Jammen godt de ikke ble kastet den gangen vi ryddet leiligheten hans tenker du kanskje nå når du leser om slike verdier som blir funnet.

Mynter

                                  Mynter

Mynter blir slitt etter hvert som de har vært i sirkulasjon. Ned i lomma og opp av lomma, inn i ei kasse med mange andre mynter og opp igjen og så videre i hundrevis eller kanskje tusenvis av ganger. Og det er selvfølgelig en usirkulert mynt som har mest verdi, eller betegnelsen 0 for de som er myntsamlere. 0 er en usirkulert mynt.

Verdien 01 er en nydelig mynt som man ikke mer enn så vidt kan se at det er noe slitasje på.

Verdien 1+ er det som betegnes som et pent eksemplar. Man kan se at den har vært rundt og blitt noe slitt, men det er enkelt å se hva for mynt det er og hvilken verdi den har. Alle opplysninger er tydelige å kunne leses.

Verdien 1 viser at mynten begynner å bli ganske så slitt, men fortsatt kan man se hva for mynt det er og all informasjon er lesbar. Men tydelig slitt.

Verdien 1 – er et svakt eksemplar av en mynt og begynner også å miste samleverdien helt. Unntak fra dette er dersom mynten skulle være en sjeldenhet. Da finnes det fortsatt gode verdier i den.

                                                                                                                    Mynter